Kent içi toplu taşıma faaliyetleri yürütmekte olan Dumanoğlu Enerji Yatırım A.Ş. olarak politikamız;

  • Sera gazı emisyonlarının çevreye olan zararının belirlenmesi, iklim değişikliğinde oynadığı rolü ve sektörde yarattığı etkiye dikkat çekmek,

  • Sera gazı emisyon kaynaklarını kontrol ederek, öncelikle lokal bazda, daha sonra global seviyede yarattığı etkiyi azaltmak,

  • Kullanılan araç ve ekipmanlarda çevre dostu, düşük karbon emisyonlu olanların seçilmesine özen göstermek,

  • Enerji verimliliğine yönelik projeler geliştirmek, yenilenebilir enerjinin kullanılmasına öncelik vermek,

  • Sera gazı yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uymak,

  • Sera gazı oluşumuna neden olabilecek faaliyetleri kontrol altında tutarak, çevreye verilecek zararları azaltmak,

  • Sürekli iyileştirme kapsamında düzenlenecek eğitimler ile çalışan/tedarikçi ve paydaşların enerji ve doğal kaynak tüketimlerini azaltmaktır.