Misyonumuzu yerine getirmek ve vizyonumuza ulaşmak için Dumanoğlu Enerji Yatırım  A.Ş. Yöneticileri olarak;

 • Çalışanlarımız ve halkımızın güvenliği konusunda sürekli çalışma yapmayı, riskleri azaltarak kazaların önüne geçmeyi,

 • Çevre ve İş Sağlığı yönünden risk analiz çalışmaları yaparak riskleri en alt düzeye indirgemeyi,

 • Çevre Mevzuatı Uygunluk Yükümlülüklerini ve Çevre Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirmeyi,

 • Çalışanlarımızın yetkinlik, verimlilik ve motivasyonlarını yükseltmeyi,

 • Kaynakları verimli kullanmayı ve çevresel etkileri azaltarak doğaya saygılı bir kurum olmayı,

 • Tüm faaliyetlerimizi kanunlara, mevzuata ve işletme kurallarına uygun olarak sürdürmeyi,

 • Müşteri ve çalışanlarımıza karşı tarafsız ve adil olmayı,

 • Değerlerimize bağlı kalmayı,

 • Yenilikçi faaliyetlerle üretilen bilgi, ürün ve hizmeti; ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmayı, sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev almayı,

 • Tüm çalışanlara bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermeyi, çalışanlarımızın karar süreçlerine katılımını arttırmayı,

 • Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,

 • Kuruluşun Bağlamı ve amaçları ile ilgili risk ve fırsatları belirleyen ve gerekli aksiyon planını hazırlayarak uygulamayı,

taahhüt ediyoruz.