• Yenilenebilir Enerji üretimi faaliyetini yürütmekte olan Dumanoğlu Enerji Yatırım AŞ’nin bütün çalışanları olarak;

  • Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

  • Konfordan ödün vermeden, enerjiyi en verimli şekilde kullanarak, tasarruf sağlamak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,

  • Tüketmekte olduğumuz enerjiyi verimli kullanma açısından yürürlükte olan yasal şartlara ve yükümlülüklere uymayı,

  • Çalışanlarımızı eğiterek ve sürekli iyileştirme unsurlarını kullanarak, firma genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ile enerji verimliliği hedefi ve enerji tasarrufu amacına uygun davranmayı,

  • Enerji yönetim sistemini mevcut kurumsal yönetim sistemlerine entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak geliştirmeyi, gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

  • Ürün veya hizmet alımı sırasında enerji verimliliğine uygun seçim yapmayı

taahhüt ederiz.