Çöp Gazı Nedir?

İnsanlık tarihinin en fazla tüketim ve atık madde oranının oluştuğu süreç, geçtiğimiz son 40 sene olarak belirlenmektedir. Yani insanlık tarihinde hiçbir dönemde böyle bir tüketim çılgınlığı ve buna bağlı olarak çöp ve atık madde oluşması görülmemiştir. Günümüzde birçok ürün ambalajlı ve tek kullanımlık olduğundan bunların kullanımından sonra çöp olarak toplanması ve belli noktalarda biriktirilmesi gerekmektedir.

Ne var ki devasa çöp yığınları belli bir müddet sonra üst üste gelme ve sıkışma durumlarından dolayı çeşitli bakteriyel ortamlar oluşturmaktadır. Biriken çöplerle birlikte kimyasal ve bakteriyel birtakım çöp malzemeleri dönüşüm geçirmekte ve içlerinde bulundukları çöpleri parçalamaktadır. Bu süreçte çöp hacmi azalmakta ve sürecin sonunda da bir biyogaz türü olarak bilinen çöplük gazı oluşmaktadır.

Çöplük gazı; metan (CH), azot(N2) ve karbondioksitten (CO2) oluşmaktadır. Bir ton çöpten yaklaşık olarak 15-20 senelik bir süreç sonunda 150-200 NM3 çöplük gazı elde edildiği bilinmektedir. Bu noktada emilen gazın sıcaklığı 20- 45°C arasında olmakta iken burada dağılım, %40-50 CH4 (metan gazı), %35-40 CO2 (karbondioksit gazı) ve %5-10 N2 (azot gazı) şeklinde gerçekleşmektedir.

Oluşan bu birleşik gazın alt ısıl değeri ise 14.400 kj/NM3 olarak ölçülmektedir. Oluşan bu çöplük gazı, doğanın korunması ve çevrenin stabil durumda tutulabilmesi için yakılması gereken bir gazdır. Bu yakma faaliyetleri ise birçok şekilde gerçekleşebilmektedir. Örneğin çöp yakma için gaz yakma bacaları, kazanlar veya gaz motorları kullanılabilmekte iken aynı zamanda bu sistemlerden biri veya birkaçı birlikte kullanılarak da çöp yakımı işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Çöp Gazı Nedir?

İnsanlık tarihinin en fazla tüketim ve atık madde oranının oluştuğu süreç, geçtiğimiz son 40 sene olarak belirlenmektedir. Yani insanlık tarihinde hiçbir dönemde böyle bir tüketim çılgınlığı ve buna bağlı olarak çöp ve atık madde oluşması görülmemiştir. Günümüzde birçok ürün ambalajlı ve tek kullanımlık olduğundan bunların kullanımından sonra çöp olarak toplanması ve belli noktalarda biriktirilmesi gerekmektedir.

Ne var ki devasa çöp yığınları belli bir müddet sonra üst üste gelme ve sıkışma durumlarından dolayı çeşitli bakteriyel ortamlar oluşturmaktadır. Biriken çöplerle birlikte kimyasal ve bakteriyel birtakım çöp malzemeleri dönüşüm geçirmekte ve içlerinde bulundukları çöpleri parçalamaktadır. Bu süreçte çöp hacmi azalmakta ve sürecin sonunda da bir biyogaz türü olarak bilinen çöplük gazı oluşmaktadır.

Çöplük gazı; metan (CH), azot(N2) ve karbondioksitten (CO2) oluşmaktadır. Bir ton çöpten yaklaşık olarak 15-20 senelik bir süreç sonunda 150-200 NM3 çöplük gazı elde edildiği bilinmektedir. Bu noktada emilen gazın sıcaklığı 20- 45°C arasında olmakta iken burada dağılım, %40-50 CH4 (metan gazı), %35-40 CO2 (karbondioksit gazı) ve %5-10 N2 (azot gazı) şeklinde gerçekleşmektedir.

Oluşan bu birleşik gazın alt ısıl değeri ise 14.400 kj/NM3 olarak ölçülmektedir. Oluşan bu çöplük gazı, doğanın korunması ve çevrenin stabil durumda tutulabilmesi için yakılması gereken bir gazdır. Bu yakma faaliyetleri ise birçok şekilde gerçekleşebilmektedir. Örneğin çöp yakma için gaz yakma bacaları, kazanlar veya gaz motorları kullanılabilmekte iken aynı zamanda bu sistemlerden biri veya birkaçı birlikte kullanılarak da çöp yakımı işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

kaynak:https://maabir.com/cop-gazi-nedir/